תעשיה ומעבדות

מעבדות עצב \ המרכז לחקר המוח, אוניברסיטת בר-אילן מעבדות עצב \ המרכז לחקר המוח, אוניברסיטת בר-אילן מעבדות עצב \ המרכז לחקר המוח, אוניברסיטת בר-אילן מעבדות עצב \ המרכז לחקר המוח, אוניברסיטת בר-אילן
מעבדות ביולוגיה \ בניין בלפר, מכון ויצמן מעבדות ביולוגיה \ בניין בלפר, מכון ויצמן מעבדות ביולוגיה \ בניין בלפר, מכון ויצמן
מעבדת בטונים \ רמלה מעבדת בטונים \ רמלה
מקורות \ באר שבע מקורות \ באר שבע מקורות \ באר שבע מקורות \ באר שבע
אגן – יצרני כימיקלים\אשדוד אגן – יצרני כימיקלים\אשדוד אגן – יצרני כימיקלים\אשדוד אגן – יצרני כימיקלים\אשדוד