ציבורי

המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן
אודיטוריום / ניצן אודיטוריום / ניצן
מרפאות / חולון מרפאות / חולון מרפאות / חולון מרפאות / חולון מרפאות / חולון מרפאות / חולון
מרפאות / שגב שלום מרפאות / שגב שלום מרפאות / שגב שלום מרפאות / שגב שלום מרפאות / שגב שלום מרפאות / שגב שלום מרפאות / שגב שלום מרפאות / שגב שלום מרפאות / שגב שלום מרפאות / שגב שלום
מטבח וחדר אוכל / מתקן צבאי מטבח וחדר אוכל / מתקן צבאי מטבח וחדר אוכל / מתקן צבאי מטבח וחדר אוכל / מתקן צבאי מטבח וחדר אוכל / מתקן צבאי מטבח וחדר אוכל / מתקן צבאי
אכסניית נוער / דימונה אכסניית נוער / דימונה אכסניית נוער / דימונה אכסניית נוער / דימונה אכסניית נוער / דימונה אכסניית נוער / דימונה אכסניית נוער / דימונה
מרכז קהילתי ובית כנסת / גני-טל מרכז קהילתי ובית כנסת / גני-טל מרכז קהילתי ובית כנסת / גני-טל מרכז קהילתי ובית כנסת / גני-טל
מרכז קהילתי קריית משה / רחובות מרכז קהילתי קריית משה / רחובות מרכז קהילתי קריית משה / רחובות מרכז קהילתי קריית משה / רחובות מרכז קהילתי קריית משה / רחובות מרכז קהילתי קריית משה / רחובות
מרכז טרומן בהר הצופים / ירושלים מרכז טרומן בהר הצופים / ירושלים