עולם

מגורי טריוולה / פלויישט / רומניה מגורי טריוולה / פלויישט / רומניה מגורי טריוולה / פלויישט / רומניה
ג'ודטולוי / בוקרשט / רומניה ג'ודטולוי / בוקרשט / רומניה ג'ודטולוי / בוקרשט / רומניה ג'ודטולוי / בוקרשט / רומניה ג'ודטולוי / בוקרשט / רומניה
אמרו – מלודי – פיפרה / בוקרשט / רומניה
טיטאן – אאוכן / בוקרשט / רומניה טיטאן – אאוכן / בוקרשט / רומניה
דוברויישט / בוקרשט / רומניה דוברויישט / בוקרשט / רומניה דוברויישט / בוקרשט / רומניה
מלון בלנארי / בוקרשט / רומניה מלון בלנארי / בוקרשט / רומניה מלון בלנארי / בוקרשט / רומניה
מרכז מסחרי / בוקרשט / רומניה מרכז מסחרי / בוקרשט / רומניה מרכז מסחרי / בוקרשט / רומניה