אמנון שלסקי

amnons

אמנון שלסקי

אדריכל / האוניברסיטה לטכנולוגיה וכלכלה, בודפשט