שלמה גנדלר

Shlomo

יליד 1941
חבר הנהלת איגוד האדריכלים ב"ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל".
חבר בועדת החברים של "עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל".
1997-היום – שותפויות בתכנון פרויקטים עם משרדי אדריכלים מאנגליה, ספרד, גרמניה וארה"ב.
חבר באגוד האדריכלים הבינלאומי – U.I.A.
נציג  ישראל לאגוד זה בקבוצת העבודה ספורט ונופש.
אדריכל רשוי – מורשה להיתר (עפ"י חוק התכנון והבניה תקון 33 פברואר 1992).
רשום בפנקס הבוררים והאקספרטים/המועצה לבוררויות ואקספרטיזות.
חבר הנהלת לשכת האדריכלים העצמאיים (1983-1985).
חבר בארגון האקדמאים העצמאיים.
חבר בעמותת אדריכלים מאוחדים בישראל.
אדריכל בכיר בענף תכנון/ חיל הנדסה – תכנון;  תאום ונהול של פרויקטים בקנה-מידה רחב.
עבודה מעשית במשרדי אדריכלים במשך הלימודים.
1964 – בוגר הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, טכניון.