כל הפרוייקטים

מסוף נוסעים אווירי פנים ארצי / אילת

Picture1 Picture2טרמינל נוסעים פנים ארצי בשטח כולל של כ-6,000 מ"ר המיועד להחליף את טרמינל  הנוסעים המיושן.

בגלל מגבלות של של בטיחות טיסה, חלק מגג המבנה נמצא במפלס הרחוב ומשמש כשטח ציבורי לרווחת המשתמשים, ומשאיר קו מבט נופי פתוח למסלול ההמראה והנחיתה.