חינוך

הפקולטה להנדסה חקלאית ומדעי הקרקע / טכניון / חיפה

1991

technion1technion2
לקוח / טכניון, חיפה
בנין חדש לפקולטה להנדסה חקלאית ומדעי הקרקע בקריית הטכניון, חיפה.
מבנה משולב בשטח כולל של כ- 6,000 מ"ר המכיל מעבדות כימיות, פיזיקליות ומחשוב, חדרי מחקר, בתי מלאכה למכון חקלאי, אודיטוריום, כיתות לימוד, ספרייה ומשרדים.

הפקולטה להנדסה חקלאית ומדעי הקרקע / טכניון / חיפה
הפקולטה להנדסה חקלאית ומדעי הקרקע / טכניון / חיפה