חינוך

ישיבת ראדין / נתניה

2013

1682_081682_031682_061682_09
[לפני מכרז ביצוע]

לקוח / עיריית נתניה

קמפוס לכ-200 תלמידים הכולל פנימיה.

ישיבת ראדין / נתניה
ישיבת ראדין / נתניה
ישיבת ראדין / נתניה
ישיבת ראדין / נתניה