חינוך

מוסדות אהבת שלום / מודיעין עילית

2008

ahavat shalom-1ahavat shalom-2ahavat shalom-3ahavat shalom-4ahavat shalom-5
לקוח / מוסדות אהבת שלום ירושלים
מבנה בשטח כ- 2,000 מ"ר המשמש כבית כנסת ל-200 מתפללים, אולם כנסים וקידושין עם מטבח לכ-200 איש, בית מדרש ל-80 איש, ספרייה וכיתות לימוד.

מתכנן ראשי / אדר' בני אנקשטיין
צוות תכנון / דני בוסידן

מוסדות אהבת שלום / מודיעין עילית
מוסדות אהבת שלום / מודיעין עילית
מוסדות אהבת שלום / מודיעין עילית
מוסדות אהבת שלום / מודיעין עילית
מוסדות אהבת שלום / מודיעין עילית