חינוך

בית ספר יסודי / חולון

2010

school holon-1school holon-2school holon-3school holon-4school holon-5מפי עוללים

לקוח / עירית חולון

בית ספר  בן 18 כיתות המיועד לאוכלוסיה חרדית בשכונת ג'סי כהן.

הבניין בשטח כ- 1,600 מ"ר ערוך במתכונת לינארית.

בית ספר יסודי / חולון
בית ספר יסודי / חולון
בית ספר יסודי / חולון
בית ספר יסודי / חולון
בית ספר יסודי / חולון
בית ספר יסודי / חולון