חינוך

בית ספר יסודי / מודיעין

2011

Z14-1Z14-2Z14-3Z14-4Z14-5Z14-6Z14-7
לקוח / עירית מודיעין

בית ספר יסודי ברחוב יעל הגבורה המכיל 18 כיתות בשטח כולל של כ-2,000 מ"ר.

בית ספר יסודי / מודיעין
בית ספר יסודי / מודיעין
בית ספר יסודי / מודיעין
בית ספר יסודי / מודיעין
בית ספר יסודי / מודיעין
בית ספר יסודי / מודיעין
בית ספר יסודי / מודיעין