חינוך

גן ילדים / תל אביב

2003

kinder garden TA-1kinder garden TA-2kinder garden TA-3kinder garden TA-4
לקוח / קרן תל אביב לפיתוח
שבעה מתחמי גני ילדים בתל אביב.

גן ילדים / תל אביב
גן ילדים / תל אביב
גן ילדים / תל אביב
גן ילדים / תל אביב