חינוך

ישבת מיר / מודיעין עלית

2006

mir-1mir-2mir-3mir-4mir-5mir-6mir-7mir-8mir-9mir-10
לקוח / ישיבת מיר
ישיבת מיר תוכננה כקמפוס ל-2,000 תלמידים בשלבים.
השלב הראשון תוכנן בשטח של כ-12,000 מ"ר וכלל בתוכו בית מדרש ל-800 איש המשמש גם כבית כנסת, כיתות לימוד, חדרי מנהלה, פנימייה ל-620 מיטות, מטבח מקצועי וחדר אוכל לבאי הישיבה.
השלב השני יכלול כולל בשטח של 2,000 מ"ר, וחדרי פנימייה נוספים בשטח של 6,000 מ"ר. בשלב הסופי הקמפוס ישתרע על שטח בנוי של 24,000 מ"ר.

מתכננים ראשיים / אדר' גרשון אנקשטיין, אדר' בני אנקשטיין
צוות תכנון / דני בוסידן

ישבת מיר / מודיעין עלית
ישבת מיר / מודיעין עלית
ישבת מיר / מודיעין עלית
ישבת מיר / מודיעין עלית
ישבת מיר / מודיעין עלית
ישבת מיר / מודיעין עלית
ישבת מיר / מודיעין עלית
ישבת מיר / מודיעין עלית
ישבת מיר / מודיעין עלית
ישבת מיר / מודיעין עלית