חינוך

ישיבת אמרי חיים / מודיעין עלית

2009

emrey haim-1emrey haim-2emrey haim-3emrey haim-4emrey haim-5emrey haim-6emrey haim-7
לקוח / מוסדות ויזניץ
מבנה של 6,500 מ"ר המשמש כישיבה. בית מדרש ובית כנסת, כיתות לימוד, אדמיניסטרציה, חדר אוכל ומטבח.
תכנון הפרוייקט מתמודד עם תנאי טופוגרפיה קשים, היוצרים מפלסי כניסה שונים סביב המבנה, בעלי יעודים שונים, הכל בהתאם לצורך ולמיקום.

מתכנן ראשי / אדר' בני אנשקטיין
צוות תכנון / אדר' אדי אביטן

ישיבת אמרי חיים / מודיעין עלית
ישיבת אמרי חיים / מודיעין עלית
ישיבת אמרי חיים / מודיעין עלית
ישיבת אמרי חיים / מודיעין עלית
ישיבת אמרי חיים / מודיעין עלית
ישיבת אמרי חיים / מודיעין עלית
ישיבת אמרי חיים / מודיעין עלית