תעשיה ומעבדות

מעבדות ביולוגיה \ בניין בלפר, מכון ויצמן

2011

Picture1 Picture2 Picture3

מעבדות ביולוגיה \ בניין בלפר, מכון ויצמן
מעבדות ביולוגיה \ בניין בלפר, מכון ויצמן
מעבדות ביולוגיה \ בניין בלפר, מכון ויצמן