פנים

בנק לאומי לישראל – סניף ביאליק / תל-אביב

2008

bll bialic TA-1 bll bialic TA-2 bll bialic TA-3

לקוח / בנק לאומי לישראל

בנק לאומי לישראל – סניף ביאליק / תל-אביב
בנק לאומי לישראל – סניף ביאליק / תל-אביב
בנק לאומי לישראל – סניף ביאליק / תל-אביב