פנים

בנק לאומי לישראל – סניף בנקאות פרטית ובינלאומית / ירושלים

2002

bll private jerusalem-1bll private jerusalem-2bll private jerusalem-3bll private jerusalem-4bll private jerusalem-5bll private jerusalem-6bll private jerusalem-7
לקוח / בנק לאומי לישראל
תכנון ועיצוב פנים למחלקות הבנקאות הפרטית המקומית והבינלאומית של בנק לאומי בירושלים.

בנק לאומי לישראל – סניף בנקאות פרטית ובינלאומית / ירושלים
בנק לאומי לישראל – סניף בנקאות פרטית ובינלאומית / ירושלים
בנק לאומי לישראל – סניף בנקאות פרטית ובינלאומית / ירושלים
בנק לאומי לישראל – סניף בנקאות פרטית ובינלאומית / ירושלים
בנק לאומי לישראל – סניף בנקאות פרטית ובינלאומית / ירושלים
בנק לאומי לישראל – סניף בנקאות פרטית ובינלאומית / ירושלים
בנק לאומי לישראל – סניף בנקאות פרטית ובינלאומית / ירושלים