פנים

בנק לאומי לישראל – סניף בנקאות פרטית ובינלאומית / תל-אביב

2002

bll private TA-1bll private TA-2bll private TA-3bll private TA-4bll private TA-5
לקוח / בנק לאומי לישראל
תכנון ועיצוב פנים למחלקות הבנקאות הפרטית המקומית והבינלאומית של בנק לאומי בסניף מגדל דיזינגוף סנטר.

בנק לאומי לישראל – סניף בנקאות פרטית ובינלאומית / תל-אביב
בנק לאומי לישראל – סניף בנקאות פרטית ובינלאומית / תל-אביב
בנק לאומי לישראל – סניף בנקאות פרטית ובינלאומית / תל-אביב
בנק לאומי לישראל – סניף בנקאות פרטית ובינלאומית / תל-אביב
בנק לאומי לישראל – סניף בנקאות פרטית ובינלאומית / תל-אביב