פנים

מכון דייוידסון לחינוך מדעי / מכון וויצמן / רחובות

2002

davidson-1davidson-2davidson-3davidson-4davidson-5davidson-6davidson-7davidson-8davidson-9
לקוח / מכון וויצמן
תכנון ועיצוב פנים של משרדים, מעבדות, אזורי עבודה, חדרי ישיבות ואזורים ציבוריים עבור מכון דייוידסון לחינוך מדעי במכון וויצמן.

מכון דייוידסון לחינוך מדעי / מכון וויצמן / רחובות
מכון דייוידסון לחינוך מדעי / מכון וויצמן / רחובות
מכון דייוידסון לחינוך מדעי / מכון וויצמן / רחובות
מכון דייוידסון לחינוך מדעי / מכון וויצמן / רחובות
מכון דייוידסון לחינוך מדעי / מכון וויצמן / רחובות
מכון דייוידסון לחינוך מדעי / מכון וויצמן / רחובות
מכון דייוידסון לחינוך מדעי / מכון וויצמן / רחובות
מכון דייוידסון לחינוך מדעי / מכון וויצמן / רחובות
מכון דייוידסון לחינוך מדעי / מכון וויצמן / רחובות