פנים

מכללת ג'יג'י לקוסמטיקה / תל-אביב

2006

gigi-1gigi-2gigi-3gigi-4gigi-5gigi-6gigi-7gigi-8gigi-9
לקוח / מכללת ג'יג'י
תכנון ועיצוב פנים של משרדים, כיתות לימוד, אזורי עבודה, מחסנים, חדרי מפגש ואזורים ציבוריים עבור מכללת ג'יג'י לקוסמטיקה.

מכללת ג'יג'י לקוסמטיקה / תל-אביב
מכללת ג'יג'י לקוסמטיקה / תל-אביב
מכללת ג'יג'י לקוסמטיקה / תל-אביב
מכללת ג'יג'י לקוסמטיקה / תל-אביב
מכללת ג'יג'י לקוסמטיקה / תל-אביב
מכללת ג'יג'י לקוסמטיקה / תל-אביב
מכללת ג'יג'י לקוסמטיקה / תל-אביב
מכללת ג'יג'י לקוסמטיקה / תל-אביב
מכללת ג'יג'י לקוסמטיקה / תל-אביב