פנים

משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי / תל אביב

2002

bituach leumi-1bituach leumi-2bituach leumi-3bituach leumi-4bituach leumi-5
לקוח / המוסד לביטוח לאומי
8,300 מ"ר ב- 8 קומות במגדל הביטוח הלאומי בתל אביב. הקומות מופרדות משאר חלקי המגדל.

משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי / תל אביב
משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי / תל אביב
משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי / תל אביב
משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי / תל אביב
משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי / תל אביב