משרדים

מתחם היי-טק / אזור התעשייה בר-לב

2013

2066_362066_382066_292066_332066_372066_34
[תחרות]

פארק תעשיה עתירת ידע , כ-80,000 מ"ר במבנים שונים.

מתחם היי-טק / אזור התעשייה בר-לב
מתחם היי-טק / אזור התעשייה בר-לב
מתחם היי-טק / אזור התעשייה בר-לב
מתחם היי-טק / אזור התעשייה בר-לב
מתחם היי-טק / אזור התעשייה בר-לב
מתחם היי-טק / אזור התעשייה בר-לב