משרדים

החברה לאוטומציה / פתח תקווה

1993

automazia-1automazia-2automazia-3
לקוח / החברה לאוטומציה
ב-1993 תוכנן מחדש מבנה המשרדים הראשי של החברה לאוטומציה על בסיס בנין שתוכנן בתחילת שנות השמונים על ידי האדריכלים קובי כוכב ואמנון כהנא. מאז סיום התכנון של הבנין המקורי השתנו תנאים רבים והיה צורך לתכנן את המבנה מחדש. תכנון המבנה התבסס על השלד והמקלט המקורי. הבנין גדול מקודמו בכ- 500 מ"ר.. החלל המרכזי של הבנין עוצב מחדש וכן נוסף חניון תת-קרקעי. תכנון הפנים מבוסס על מערכי ריהוט פתוחים [אדר' אמנון כהנא]. העיצוב החיצוני מבוסס על שילוב של אבן וזכוכית.

החברה לאוטומציה / פתח תקווה
החברה לאוטומציה / פתח תקווה
החברה לאוטומציה / פתח תקווה