משרדים

משרדים ומלון עסקים בפארק ת.מ.ר / רחובות

2009

1117_26a1117_291117_29-11117_1061117_101117_25
לקוח / יזמים פרטיים
בניין שנבנה על שני מגרשים בבעלויות שונות, עם קיר משותף.
המבנה מחולק פונקציונלית לשתי מטרות: משרדים בשטח של כ-6,000 מ"ר ומלון עסקים בשטח של כ-4,000 מ"ר המכיל 80 חדרים.
למבנה קומת קרקע המיועדת למסחר ושתי קומות חניון תת קרקעיות.

משרדים ומלון עסקים בפארק ת.מ.ר / רחובות
משרדים ומלון עסקים בפארק ת.מ.ר / רחובות
משרדים ומלון עסקים בפארק ת.מ.ר / רחובות
משרדים ומלון עסקים בפארק ת.מ.ר / רחובות
משרדים ומלון עסקים בפארק ת.מ.ר / רחובות
משרדים ומלון עסקים בפארק ת.מ.ר / רחובות