משרדים

אלישרא – מחקר ופיתוח / חולון

2009

1817_441817_451817_46_2 elisra-2 elisra-6 elisra-7 elisra-8 elisra-9 elisra-10 elisra-11
לקוח / רסקו-עוגן נדל"ן- אלישרא

קומפלקס משרדים ותעשייה עתירת ידע הכולל מבנה מחקר ופיתוח שטח כ- 25,000 מ"ר, חניון לכ- 1,000 כלי רכב בשטח כ- 24,000 מ"ר וכן התאמה ושינויים של מבנים קיימים בשטח כולל של כ- 20,000 מ"ר באזור של חברת אלישרא בחולון המצוי בבעלות עוגן נדל"נ מקבוצת ישרס.

אלישרא – מחקר ופיתוח / חולון
אלישרא – מחקר ופיתוח / חולון
אלישרא – מחקר ופיתוח / חולון
אלישרא – מחקר ופיתוח / חולון
אלישרא – מחקר ופיתוח / חולון
אלישרא – מחקר ופיתוח / חולון
אלישרא – מחקר ופיתוח / חולון
אלישרא – מחקר ופיתוח / חולון
אלישרא – מחקר ופיתוח / חולון
אלישרא – מחקר ופיתוח / חולון