ציבורי

אודיטוריום / ניצן

2013

1356_21_a 11356_night
[מכרז לפני ביצוע]

לקוח / המועצה המקומית חוף אשקלון

אודיטוריום לכ-280 מושבים במרכז היישוב ניצן.

אודיטוריום / ניצן
אודיטוריום / ניצן