ציבורי

מרכז קהילתי ובית כנסת / גני-טל

1989

ganey tal-1ganey tal-2ganey tal-3ganey tal-4
לקוח / הסוכנות היהודית

מרכז קהילתי ובית כנסת / גני-טל
מרכז קהילתי ובית כנסת / גני-טל
מרכז קהילתי ובית כנסת / גני-טל
מרכז קהילתי ובית כנסת / גני-טל