חינוך ציבורי

המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן

2004

bar ilan-1bar ilan-2bar ilan-3bar ilan-4bar ilan-5bar ilan-6bar ilan-7bar ilan-8bar ilan-9bar ilan-10
לקוח / אוניברסיטת בר אילן
המבנה בן 7 קומות בשטח כ- 7,400 מ"ר תוכנן בסמוך לכניסה החדשה של האוניברסיטה. החזיתות המרשימות המשלבות אבן, אלומיניום וזכוכית יהוו ציון דרך בולט בנוף הקמפוס. תכנית המבנה מביאה לידי ביטוי את הקשר בין תחומי המחקר: מצד אחד שורת מעבדות ביולוגיות, מהצד השני שורת מעבדות פסיכולוגיות. בתווך- אזור מפגש בין הסטודנטים מכל התחומים. בבנין מצוי בית חיות מחקר, אולמות מפגש, אודיטוריום ראשי וחדרי ספח שונים.

המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן
המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן
המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן
המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן
המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן
המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן
המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן
המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן
המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן
המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה / אוניברסיטת בר אילן