ציבורי

מרפאות / שגב שלום

2006

segev shalom-1segev shalom-2segev shalom-3segev shalom-4segev shalom-5segev shalom-6segev shalom-7segev shalom-8segev shalom-9segev shalom-10
לקוח / בריאות כללית
מבנה מרפאות לקופת חולים בריאות כללית בישוב שגב שלום.
במבנה מרפאות, משרדים, חדרי צוות ובית מרקחת.

מרפאות / שגב שלום
מרפאות / שגב שלום
מרפאות / שגב שלום
מרפאות / שגב שלום
מרפאות / שגב שלום
מרפאות / שגב שלום
מרפאות / שגב שלום
מרפאות / שגב שלום
מרפאות / שגב שלום
מרפאות / שגב שלום