מגורים

גן הפקאן / רחובות

2013

1653_22_text1653_21_text
[בביצוע]

לקוח / יעקב רוטמן

בניין בן 46 יח"ד.

גן הפקאן / רחובות
גן הפקאן / רחובות