מגורים

הרצוג איזנברג / רחובות

2013

1359_081359_07
[בביצוע]

לקוח / יעקב רוטמן

23 יח"ד בפינת הרחובות הרצוג איזנברג ברחובות.

הרצוג איזנברג / רחובות
הרצוג איזנברג / רחובות