מגורים

נתיבות מערב מגרש 726 / נתיבות

2013

netivot-2-1netivot-2-2
[היתר בנייה]

לקוח / בירכת הארץ

110 יח"ד במגרש 726 למגזר החרדי.

נתיבות מערב מגרש 726 / נתיבות
נתיבות מערב מגרש 726 / נתיבות