מגורים

נתיבות מערב שדרה מרכזית / נתיבות

2013

netivot-1-1netivot-1-2netivot-1-3netivot-1-4netivot-1-5
[היתר בנייה]

לקוח / בירכת הארץ וציפחה אינטרנשיונל

348 יח"ד בשדרה המרכזית נתיבות מערב.

נתיבות מערב שדרה מרכזית / נתיבות
נתיבות מערב שדרה מרכזית / נתיבות
נתיבות מערב שדרה מרכזית / נתיבות
נתיבות מערב שדרה מרכזית / נתיבות
נתיבות מערב שדרה מרכזית / נתיבות