מגורים

רמת בית שמש ג-1 / בית שמש

2013

bet-shemesh-1bet-shemesh-2bet-shemesh-3bet-shemesh-4bet-shemesh-5bet-shemesh-6bet-shemesh-7bet-shemesh-8
[ביצוע]

לקוח / ציפחה אינטרנשיונל בע"מ

560 יח"ד למגזר החרדי ב- 35 בנינים

רמת בית שמש ג-1 / בית שמש
רמת בית שמש ג-1 / בית שמש
רמת בית שמש ג-1 / בית שמש
רמת בית שמש ג-1 / בית שמש
רמת בית שמש ג-1 / בית שמש
רמת בית שמש ג-1 / בית שמש
רמת בית שמש ג-1 / בית שמש
רמת בית שמש ג-1 / בית שמש