מגורים

רח' המעגל 17 / גבעתיים

2009

hamaagal 17-1
בניין בן 18 דירות עבור קבוצה של משקיעים שונים.

רח' המעגל 17 / גבעתיים