מגורים

רח' לביא 17 / רמת-גן

2009

lavy 17-1
בניין בן 11 דירות עבור קבוצה של משקיעים שונים.

רח' לביא 17 / רמת-גן