מגורים

רח' תלפיות 21 / רמת גן

2008

talpiot 21-1talpiot 21-2
בניין בן 17 דירות עבור יזם מקומי.

רח' תלפיות 21 / רמת גן
רח' תלפיות 21 / רמת גן