מגורים

רח' תלפיות 28 / רמת גן

2008

talpiot-28-1 בניין בן 12 דירות עבור קבוצה של משקיעים שונים.

רח' תלפיות 28 / רמת גן