מגורים

רח' החייל 3 / רמת גן

2009

hachayal 3-1
בניין בן 12 דירות עבור קבוצה של משקיעים שונים.

רח' החייל 3 / רמת גן