מגורים

רח' יד מרדכי 3 / גבעתיים

2009

yad mordechay-1
בניין בן 12 דירות עבור קבוצה של יזמים שונים.

רח' יד מרדכי 3 / גבעתיים