מגורים

רח' רוחמה 30 / רמת גן

2008

ruchama 30-1
בניין בן 12 דירות עבור קבוצה של משקיעים שונים.

רח' רוחמה 30 / רמת גן