מגורים

רח' ז'בוטינסקי 34 / גבעתיים

2009

jabotinsky-1jabotinsky-2jabotinsky-3jabotinsky-4
בניין בן 14 דירות עבור קבוצה של משקיעים שונים.

רח' ז'בוטינסקי 34 / גבעתיים
רח' ז'בוטינסקי 34 / גבעתיים
רח' ז'בוטינסקי 34 / גבעתיים
רח' ז'בוטינסקי 34 / גבעתיים