מגורים

רח' סנהדרין 6 / רמת-גן

2009

sanhedrin6-1
בניין בן 11 דירות עבור קבוצה של משקיעים שונים.

רח' סנהדרין 6 / רמת-גן