מגורים

אשקלון סיטי / אשקלון

2000

ashkelon-1ashkelon-2ashkelon-3ashkelon-4ashkelon-5ashkelon-6
לקוח / יזמים פרטיים
הפרויקט מכיל כ-300 יחידות דיור בארבעה מגדלים ובשני שלבים. בכל שלב כלולים קומת מסחר, קומת משרדים ומעליהן 16 קומות מגורים. כל מבנה מגורים תוכנן כמבנה טרומי מעל לקומות מסחר קונבנציונליות.

אשקלון סיטי / אשקלון
אשקלון סיטי / אשקלון
אשקלון סיטי / אשקלון
אשקלון סיטי / אשקלון
אשקלון סיטי / אשקלון
אשקלון סיטי / אשקלון