מגורים

פרוייקט עץ-לבוד / פתח תקווה

2001

etz lavud-1etz lavud-2etz lavud-3etz lavud-4
[הצעה]
לקוח / אפריקה ישראל
הצעה משנת 2001 לתכנון 900 יח' דיור במגדלי מגורים בפתח תקווה.
הפרוייקט מורכב ממגדלים בני 8-21 קומות סביב לפארק שכונתי מרכזי.

פרוייקט עץ-לבוד / פתח תקווה
פרוייקט עץ-לבוד / פתח תקווה
פרוייקט עץ-לבוד / פתח תקווה
פרוייקט עץ-לבוד / פתח תקווה