מגורים

גני יבנה / גן-יבנה

2007

gan yavne-1gan yavne-2gan yavne-3
לקוח / אפיקי אלרון
שכונה של בתים- דו משפחתיים בגן יבנה

גני יבנה / גן-יבנה
גני יבנה / גן-יבנה
גני יבנה / גן-יבנה