מגורים

גנסין-הצנחנים / גבעתיים

2009

gnesin-1
בניין בן 12 דירות ודופלקסים עם קומת מסחר.

גנסין-הצנחנים / גבעתיים