מגורים

חיזוק בנייני מגורים נגד רעידות אדמה / תמ"א 38

2009

tama 38-1tama 38-2tama 38-3tama 38-4tama 38-5tama 38-6
חיזוק בנייני מגורים והוספת קומות בהתאם לתכנית המתאר הארצית מס' 38 לחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה.

חיזוק בנייני מגורים נגד רעידות אדמה / תמ"א 38
חיזוק בנייני מגורים נגד רעידות אדמה / תמ"א 38
חיזוק בנייני מגורים נגד רעידות אדמה / תמ"א 38
חיזוק בנייני מגורים נגד רעידות אדמה / תמ"א 38
חיזוק בנייני מגורים נגד רעידות אדמה / תמ"א 38
חיזוק בנייני מגורים נגד רעידות אדמה / תמ"א 38