מגורים

רמז ההגנה / גבעתיים

2008

remez hagana-2remez-hagana-1
בניין בן 9 דירות עבור קבוצה של משקיעים שונים.

רמז ההגנה / גבעתיים
רמז ההגנה / גבעתיים