עולם

ג'ודטולוי / בוקרשט / רומניה

2011

JudeModel401-D4 JudeModel401-D2 JudeModel300-C1 JudeModel300-B2 JudeModel300-A4 מגדל מגורים ובנין נוסף -  110 דירות למעמד הביניים במרכז בוקרשט.

ג'ודטולוי / בוקרשט / רומניה
ג'ודטולוי / בוקרשט / רומניה
ג'ודטולוי / בוקרשט / רומניה
ג'ודטולוי / בוקרשט / רומניה
ג'ודטולוי / בוקרשט / רומניה